Training Course | Hoai Anh Cali | Beauty salon 92683 | Microblading | Eyelash Extensions | Westminster, CA 92683

Đào Tạo Học Viên

Training Courses


• Beginning Permanent MakeUp (3 Days) - Khoá phun xăm thêu căn bản

$2,300 

• Advanced Permanent MakeUp (3 Days) - Khóa trang điểm chuyên nghiệp

$2,300 

• Microblading (3 Days) - Khóa Điêu khắc

$1,800 

• Ombre Shading (2 Days) - Khóa Phun chân mày

$1,500 

• Advanced Powder Brows (2 Days) - Khóa Tán bột

$1,500 

• 3D Eyebrows Hair Strokes (2 Days) - Khóa Thêu chân mày 3D

$1,500 

• Eyeliner Enhancement Tattoo (2 Days) - Khóa Xăm mí mắt

$1,500 

• Lips Tatoo (2 Days) - Khóa Xăm môi

$1,500 

• Eyebrows Color Connection (2 Days) - Khóa Sửa đổi màu chân mày

$1,500 

• Eyeliner Color Connection (2 Days) - Khóa Sửa đổi màu mí mắt

$1,500 

• Lips Color Correction (2 Days)- Khóa Sửa đổi màu môi

$1,500 

• Scalp Micropigmentation (2 Days) - Khóa Xăm tóc

$1,500 

• Areola Micropigmentation (2 Days) - Khóa Xăm nhũ hoa

$1,500 

• Eyelash Extensions (1 Day) - Khóa Nối mi

$500 

• Advanced Volume Lashes (2 Days) - Khóa Nối mi Volume

$800 

• Permanent MakeUp Instructor Training (7 Days) - Khoá Đào tạo giáo viên dạy xăm

$2,500